Publicerad: 18 april 2024

Dnr: Dnr: VAL-149-2024

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 17 april beslutat att registrera anmälan om deltagande i 2024 års val till Europaparlamentet som gjorts under partibeteckningen För Allas Bästa.

Beslutet ovan om anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 26 april 2024.