Publicerad: 24 juni 2021

Dnr: 200 120-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 24 juni 2021 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen Fritt val.

Beslutet att registrera anmälan gäller också för 2022 års val till region- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2024 års val till Europaparlamentet.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 6 juli 2021.