Publicerad: 14 april 2022

Dnr: 20XX XXX XXX -18/XXXXX

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 13 april 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen Förenade Demokratiska Partiet. Beslutet att registrera anmälan gäller också för 2022 års val till region- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2024 års val till Europaparlamentet. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för Förenade Demokratiska Partiet.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 26 april 2022.