Publicerad: 8 juni 2022

Dnr: VAL-366

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 8 juni 2022 utsett Elsemarie Bjellqvist till ledamot av riksdagen för Socialdemokraterna, Stockholms kommuns valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. den 7 juni 2022 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.