Publicerad: 14 september 2023

Huvudinnehåll start

Dnr: VAL-708

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 14 september 2023 beslutat att registrera Visionpartiet som anmält som deltagande i 2026 års val till riksdagen samt till region- och kommunfullmäktige i hela landet under nedan återgiven beteckning.

Registrerad partibeteckning för Visionpartiet

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 25 september 2023.