Publicerad: 24 mars 2022

Dnr: VAL-203

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 23 mars 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Partiet Sans o Balans (innehållande symbol) för val till kommunfullmäktige i Hammarö kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för Partiet Sans o Balans, tistelblomma i lila och grönt och namn i svart.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 15 april 2022.