Publicerad: 7 februari 2024

Dnr: VAL-29-2024

Kungörelse om beslut att upphäva registrering av anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 6 februari beslutat att upphäva registrering av anmälan om deltagande i 2024 års val till Europaparlamentet som gjorts under partibeteckningen John Mikkonen.

Beslutet kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och inrikes tidningar – således senast den 15 februari 2024.