Publicerad: 9 mars 2022

Dnr: VAL-217

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 8 mars 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Gävleborgspartiet för val till regionfullmäktige i Gävleborg (och därmed också för val till kommunfullmäktige i de kommuner som ligger inom regionen).

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 31 mars 2022.