Publicerad: 25 mars 2022

Dnr: VAL-141

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 24 mars 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Perstorps kommun som gjorts under partibeteckningen Vi i Perstorp (med symbol). Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för partiet Vi i Perstorp.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 4 april 2022.