Publicerad: 15 juni 2023

Huvudinnehåll start

Dnr: VAL-707

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 14 juni 2023 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2026 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen nedan. Beslutet att registrera anmälan gäller också för 2026 års val till region- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2029 års val till Europaparlamentet. Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol för Partiet Nyans

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 26 juni 2023.