Publicerad: 16 februari 2024

Vår verksamhet

Här kan du läsa om Valmyndighetens uppdrag.

Valmyndighetens uppdrag

Valmyndigheten ansvarar centralt för genomförandet av val och landsomfattande folkomröstningar och ska i övrigt fullgöra de uppgifter som den centrala valmyndigheten har enligt lag eller förordning.

Film om hur det går till att göra ett val

Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk textning när filmen spelas upp.


Valmyndigheten har följande uppgifter:

  • fastställer valresultatet för riksdagen inklusive ledamöter och ersättare
  • fastställer valresultatet, ledamöter och ersättare i Europaparlamentet
  • utvecklar och underhåller IT-stödet för valadministrationen
  • sprider fortlöpande information om valresultaten under sammanräkningens gång
  • informerar väljarna om när, var och hur man röstar
  • tar fram handledningar och utbildning till vägledning för länsstyrelser och valnämnder
  • ansvarar för framställning av röstlängder och röstkort, valsedlar, blanketter och kuvert som används vid valen
  • tar emot partiernas anmälan om deltagande i val
  • registrerar partibeteckning för de partier som anmäler om registrering.

Valmyndigheten har även ett uppdrag att vid medborgarinitiativ i EU kontrollera underskrifter från EU-medborgare från Sverige som stödjer förslaget. Valmyndigheten ska utfärda ett intyg till organisatören av medborgarinitiativet som visar antalet underskrifter som uppfyller kraven.

Valmyndighetens styrning

Valmyndigheten verksamhet styrs genom myndighetsförordningen, instruktion för Valmyndigheten och regeringens årliga regleringsbrev.

Så styrs statliga myndigheter (Regeringen) Länk till annan webbplats.

Instruktion

Varje myndighet har en instruktion som beskriver myndighetens grundläggande uppgifter. Regeringen meddelar i instruktionen vilka uppgifter Valmyndigheten har, utöver det som framgår i vallagen och valförordningen.

Instruktion för Valmyndigheten (Riksdagen) Länk till annan webbplats.

Regleringsbrev

Regleringsbrev är benämningen på de regeringsbeslut som utfärdas årligen för att styra varje myndighets verksamhet. Regleringsbrevet gäller för ett visst budgetår. Regleringsbrevet anger myndighetens övergripande mål, hur mycket pengar som myndigheten kommer att ha till sin verksamhet det kommande året.

Valmyndighetens regleringsbrev för 2024 (Ekonomistyrningsverket) Länk till annan webbplats.