Publicerad: 21 juni 2023

Huvudinnehåll start

Dnr: VAL-740

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 20 juni 2023 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2026 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen Sverige i valsamverkan. Beslutet att registrera anmälan gäller också för 2026 års val till region- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2029 års val till Europaparlamentet.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 29 juni 2023.