Publicerad: 27 april 2021

Dnr: 200 84 - 21/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 27 april 2021 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Västerås som gjorts under partibeteckningen Betygsdemokraterna.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 6 maj 2021.