Publicerad: 31 maj 2024

Dnr: VAL-190-2024

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 14 maj 2024 beslutat att registrera anmälan om deltagande i 2024 års val till Europaparlamentet som gjorts under partibeteckningen Mer Golf, Mindre krångel. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för partiet Mer golf, mindre krångel.

Beslutet ovan om anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 23 maj.