Publicerad: 8 juni 2022

Dnr: VAL-363

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 8 juni 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Arvikas kommun som gjorts under partibeteckningen Arvikapartiet. Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol Arvikapartiet

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 17 juni 2022.