Publicerad: 30 augusti 2023

Dnr: VAL-786

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 29 augusti 2023 beslutat att registrera partibeteckningen Vårddemokraterna (med symbol) för val till regionfullmäktige i Jönköping. Partibeteckningen återges nedan.

Registrerad partibeteckning Vårddemokraterna

Valmyndigheten har samtidigt beslutat att avregistrera partibeteckningen som återges nedan för samma val.

Registrerad partibeteckning före Bevara akutsjukhusen

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 22 september 2023.