Publicerad: 5 maj 2023

Dnr: VAL-732

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 3 maj 2023 beslutat att registrera partibeteckningen Medborgerlig Samling för val till riksdagen och därmed också för val till region- och kommunfullmäktige i hela landet samt för val till Europaparlamentet.

Symbol, ny registrerad partibeteckning 2023 för Medborgerlig Samling.

I samband med detta har Valmyndigheten beslutat att avregistrera partibeteckningen nedan för samma val.

Symbol för avregistrerad partibeteckning Medborgerlig Samling.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, det vill säga senast den 26 maj 2023.