Publicerad: 22 juli 2022

Dnr: VAL-434

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 21 juli 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Sotenäs kommun som gjorts under partibeteckningen Demokratiresan. Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol Demokratiresan

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 1 augusti 2022.