Publicerad: 10 mars 2022

Dnr: VAL-208

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 9 mars 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Skånepartiet (med symbol) för val till riskdagen och därmed också för val till region- och kommunfullmäktige i hela landet samt för val till Europaparlamentet. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för Skånepartiet, skåneflagga i gult med rött kors och ordet "FRIHET".

Valmyndigheten har samtidigt beslutat att avregistrera partibeteckningen SKÅNEPARTIET (utan symbol) för samma val.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 1 april 2022.