• Start
  • Om oss
  • Kungörelser
  • Beslut om fördelning av ytterligare ett mandat till Europaparlamentet vid ett eventuellt Brexit

Publicerad: 22 januari 2020

Huvudinnehåll start

Dnr: 200 9-20/98236

Beslut om fördelning av ytterligare ett mandat till Europaparlamentet vid ett eventuellt Brexit

Valmyndigheten har den 21 januari 2020 beslutat att under förutsättning att Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen får rättsverkan, tilldela ytterligare ett mandat i Europaparlamentet till Miljöpartiet de gröna.

Jakop Dalunde har utsetts till ledamot för mandatet och Lorentz Tovatt till ersättare för Miljöpartiets ledamöter i parlamentet.

Beslutet gäller fr.o.m. den dagen Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen får rättsverkan intill utgången av nu löpande valperiod för Europaparlamentet.

Beslut fördelning av ytterligare ett mandat till Europaparlamentet Pdf, 1 MB.

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till Valprövningsnämnden, Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm senast inom tio dagar efter det beslutet har kungjorts.