Publicerad: 10 november 2022

Dnr: VAL-604, VAL-605

Kungörelse om nya ersättare till riksdagen

Valmyndigheten har den 8 november 2022 utsett Fredrik Wallén och Liza-Maria Norlin till ersättare av riksdagen för Kristdemokraterna, Stockholms kommuns valkrets.

Besluten gäller från och med den 8 november 2022 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.