Publicerad: 18 augusti 2022

Dnr: VAL-486

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 17 augusti 2022 beslutat att registrera partiet KLIMATALLIANSEN som anmält som deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Stockholms kommun under nedan återgiven beteckning.

Partisymbol Klimatalliansen

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 26 augusti 2022.