Publicerad: 24 januari 2020

Dnr: 200 24-20/98236

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 24 januari 2020 utsett Malin Danielsson som ledamot av riksdagen för Liberalerna, Stockholms läns valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. den 1 februari 2020 intill utgången av innevarande valperiod.

Detta beslut kan överklagas skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha inkommit till Valmyndigheten, Box 121 91, 102 25 Stockholm (besöksadressen är Fleminggatan 14) inom tio dagar efter dagen för detta beslut.