Till startsidan

Publicerad: 26 juli 2018

Kommunala folkomröstningar

Folkomröstningar kan också hållas i en kommun eller ett landsting. Det kallas för kommunal folkomröstning.

Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande och det är kommunen eller landstinget som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen eller landstinget. Ibland tas initiativet till folkomröstningen av de som bor i kommunen.

Kommunala folkomröstningar kan hållas både i samband med allmänna val eller mellan ordinarie valtillfällen.

I lagen om kommunala folkomröstningar står det vilka som har rösträtt, vem som ska besluta om folkomröstningen och hur den ska gå till.

En kommunal folkomröstning administreras av den kommun som beslutat om omröstningen. Vid folkomröstning i ett helt landsting ansvarar en kommun för den övergripande administrationen.

Valmyndighetens roll

Inför folkomröstningar måste kommuner eller landsting begära samråd med Valmyndigheten för att fastställa datum för folkomröstningen.

Valmyndigheten tillhandahåller underlag för röstkort och röstlängder samt eventuellt valmaterial.

Manual för kommunala folkomröstningar (pdf, 159 kB)