Till startsidan

Publicerad: 11 september 2019

Kommunala folkomröstningar

Folkomröstningar kan också hållas i en kommun eller ett landsting. Det kallas för kommunal folkomröstning.

Kommunala folkomröstningar kan hållas både i samband med allmänna val eller mellan ordinarie valtillfällen.

Kommunen eller landstinget beslutar

Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande och det är kommunen eller landstinget som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen eller landstinget. Ibland tas initiativet till folkomröstningen av de som bor i kommunen.

En kommunal folkomröstning administreras av den kommun som beslutat om omröstningen. Vid folkomröstning i ett helt landsting ansvarar en kommun för den övergripande administrationen.

I lagen om kommunala folkomröstningar står det vilka som har rösträtt, vem som ska besluta om folkomröstningen och hur den ska gå till.

Lista över genomförda kommunala folkomröstningar

Valmyndighetens roll

Inför folkomröstningar måste kommuner eller landsting begära samråd med Valmyndigheten för att fastställa datum för folkomröstningen. Samrådet ska genomföras senast tre månader innan föreslaget datum för folkomröstningen.  

Valmyndigheten tillhandahåller underlag för röstkort och röstlängder samt eventuellt valmaterial.

Manual för kommunala folkomröstningar (pdf, 159 kB)