Publicerad: 19 december 2022

Kommunala folkomröstningar

Folkomröstningar kan också hållas i en kommun eller en region. Det kallas för kommunal folkomröstning.

Kommunala folkomröstningar kan hållas både i samband med allmänna val eller mellan ordinarie valtillfällen.

Kommunens eller regionens roll

Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande och det är kommunen eller regionen som beslutar om en folkomröstning ska hållas. Ibland tas initiativet till folkomröstningen av de som bor i kommunen.

En kommunal folkomröstning ordnas av den kommun som beslutat om omröstningen. Vid folkomröstning i en hel region ansvarar en kommun för den övergripande administrationen.

I lagen om kommunala folkomröstningar står det vilka som har rösträtt, vem som ska besluta om folkomröstningen och hur den ska gå till.

Inför folkomröstningar måste kommuner eller regioner samråda med Valmyndigheten för att fastställa datum för folkomröstningen. Samrådet ska genomföras senast tre månader innan föreslaget datum för folkomröstningen.

Att tänka på vid planering av datum för folkomröstningen

Trettio dagar innan omröstningdagen är det den så kallade kvalifikationsdagen för rösträtt. Då är det mycket jobb för alla inblandade parter. Se därför till att den dagen inte sammanfaller med större helgdagar eller hamnar mitt i sommaren.

Valmyndighetens roll

Valmyndigheten tar fram underlag för tryck av röstkort och röstlängder. Kommunen kan även beställa visst valmaterial från Valmyndigheten.

För mer information om arbetsuppgifter, tidsramar och ansvar kan du kontakta oss.

Mejla Valmyndigheten

Du kan även ladda ner en lista med de kommuner som hållit en kommunal folkomröstning. De kan ha bra råd och förslag på genomförande.

Lista över genomförda kommunala folkomröstningar

Lag

Lag om kommunala folkomröstningar (1994:692)