Publicerad: 17 februari 2020

Dnr: 200 38-20/98236

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 17 februari 2020 beslutat att utse David Perez till ledamot av riksdagen för Sverigedemokraterna, Uppsala läns valkrets.

Beslutet gäller fr.o.m. den 29 februari 2020 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.