Publicerad: 10 oktober 2019

Huvudinnehåll start

Dnr: 200 421581-19/98236

Kungörelse om nya ersättare till riksdagen

Valmyndigheten´har den 9 oktober 2019 utsett Malin Danielsson och Amelie Tarschys Ingre som ersättare för ledamot av riksdagen för Liberalerna, Stockholm läns valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. den 9 oktober 2019 intill utgången av innevarande valperiod.

Detta beslut kan överklagas skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha inkommit till Valmyndigheten, Box 121 91, 102 25 Stockholm (besöksadressen är Fleminggatan 14) inom tio dagar efter dagen för detta beslut.