Publicerad: 23 november 2021

Dnr: 200 266-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 23 november 2021 beslutat att registrera partibeteckningen Folkets Röst (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Bollebygds kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Partibeteckning med symbol för partiet Folkets Röst.

Valmyndigheten har samtidigt avregistrerat partibeteckningen Folkets Röst (utan symbol) för samma val.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 16 december 2021.