Publicerad: 1 mars 2024

Dnr: VAL-91-2024

Kungörelse om ny ersättare till riksdagen

Valmyndigheten har den 1 mars 2024 utsett Patrik Karlson till ledamot av riksdagen för Liberalerna, Östergötlands läns valkrets. Beslutet gäller från och med den 1 mars 2024 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.