Publicerad: 5 februari 2024

Dnr: VAL-25-2024, VAL-30-2024

Kungörelse om nya ersättare till riksdagen

Valmyndigheten har den 5 februari 2024 utsett Peter Kullgren och Marcus Jonsson till ersättare av riksdagen för Kristdemokraterna, Stockholms läns valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. den 31 januari 2024 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.