Publicerad: 27 september 2022

Dnr: VAL-544

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 27 september 2022 utsett Ida Ekeroth Clausson till ledamot av riksdagen för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna i Västra Götalands läns östra valkrets.

Beslutet gäller fr.o.m. den 26 september 2022 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.