Publicerad: 4 mars 2020

Dnr: 200 51-20/98236

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 4 mars 2020 beslutat att utse Sultan Kayhan till ledamot av riksdagen för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Stockholms kommuns valkrets.

Beslutet gäller fr.o.m. den 9 mars 2020 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.