Publicerad: 27 maj 2024

Huvudinnehåll start

Dnr: VAL-120-2024

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 27 maj 2024 beslutat att registrera anmälan om deltagande i 2024 års val till Europaparlamentet som gjorts under partibeteckningen Hur svårt kan det va?

Beslutet ovan om anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 5 juni 2024.