Publicerad: 17 mars 2022

Dnr: VAL-176

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 17 mars 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Säfflepartiet (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Säffle kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol för Säfflepartiet

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 11 april 2022.