Publicerad: 31 maj 2024

Dnr: VAL-202-2024

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 31 maj 2024 beslutat att registrera anmälan om deltagande i 2026 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen NEUTRALITET. Beslutet att registrera anmälan gäller också för 2026 års val till region- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2029 års val till Europaparlamentet.

Beslutet ovan om anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 11 juni 2024.