Publicerad: 3 januari 2022

Dnr: Val-53

Kungörelse om nya ersättare till riksdagen

Valmyndigheten har den 3 januari 2022 utsett Sofie Eriksson och Kim Söderström till ersättare av riksdagen för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Dalarnas läns valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. den 3 januari 2022 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.