Publicerad: 23 november 2021

Dnr: 200 212-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 23 november 2021 beslutat att registrera partibeteckningen NyFramtid (med symbol) för val till regionfullmäktige i Dalarnas län (och därmed också för val till kommunfullmäktige i samtliga kommuner inom regionen). Partibeteckningen återges nedan.

Partibeteckning med symbol för partiet Ny Framtid.

Valmyndigheten har samtidigt avregistrerat partibeteckningen Medborgarnas Politiska Parti för samma val.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 16 december 2021.