Publicerad: 14 juni 2024

Huvudinnehåll start

Dnr: VAL-248-2024

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 14 juni 2024 utsett Mats Hellhoff till ledamot av riksdagen för Sverigedemokraterna, Västernorrlands län valkrets från och med den 20 juni 2024.

Besluten gäller från och med den 14 juni 2024 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.