Publicerad: 1 mars 2024

Huvudinnehåll start

Dnr: VAL-83-2024

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 1 mars 2024 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2024 års val till Europaparlamentet som gjorts under partibeteckningen Högerpartiet de konservativa.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 12 mars 2024.