Publicerad: 27 april 2021

Dnr: 200 31 - 21/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 27 april 2021 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen Vinningspartiet (med symbol). Beslutet att registrera anmälan gäller också för 2022 års val till region- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2024 års val till Europaparlamentet. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol partibeteckningen Vinningspartiet

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 6 maj 2021.