Publicerad: 17 februari 2022

Dnr: VAL-99

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 17 februari 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Solna som gjorts under partibeteckningen Solnapartiet (med symbol). Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för Solnapartiet, stiliserad fågel i svart.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 28 februari 2022.