Publicerad: 29 maj 2024

Huvudinnehåll start

Dnr: VAL-186-2024

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 13 maj 2024 beslutat att registrera anmälan om deltagande i 2024 års val till Europaparlamentet som gjorts under partibeteckningen Klimatmissionen.

Beslutet ovan om anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, således den 22 maj 2024.