Publicerad: 23 november 2021

Dnr: 200 254-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 23 november 2021 beslutat att registrera partibeteckningen Demokratiska Sekulära Socialister Arbetarpartiet (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Umeå kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Partibeteckning med symbol för Arbetarpartiet Demokratiska Sekulära Socialister.

Valmyndigheten har samtidigt beslutat att avregistrera partibeteckningen Demokratiska Sekulära Socialister Arbetarpartiet för samma val.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 16 december 2021.