Publicerad: 27 april 2021

Dnr: 200 52-21/98234

Kungörelse om beslut att avregistrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 27 april 2021 efter partiets begäran därom beslutat att avregistrera partibeteckningen Jour Strömstad för val till kommunfullmäktige i Strömstads kommun.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, således senast den 20 maj 2021.