Publicerad: 1 februari 2022

Dnr: VAL-107

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 1 februari 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen Valsamverkanspartiet (med symbol). Beslutet att registrera anmälan gäller också för 2022 års val till region- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2024 års val till Europaparlamentet. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol i form av ett rött hjärta och namnet Valsamverkanspartiet i svart.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 10 februari 2022.