Publicerad: 18 november 2021

Dnr: 200 260-21/98236

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 18 september 2021 utsett Anna-Belle Strömberg som ledamot av riksdagen för Socialdemokraterna, valkretsen Västernorrlands län. Beslutet gäller fr.o.m. den 16 november 2021 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.