Publicerad: 17 mars 2022

Dnr: VAL-253

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 17 mars 2022 utsett Richard Herrey till ledamot av riksdagen för Moderaterna, Stockholms läns valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. den 23 mars 2022 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.