Publicerad: 19 oktober 2021

Dnr: 2 00 199-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 19 oktober 2021 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Varbergs kommun som gjorts under partibeteckningen tjugofyrasju (med symbol). Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol för partiet tjugofyrasju.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 28 oktober 2021.