Publicerad: 2 juli 2020

Dnr: 2 00 89-20/98236

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 2 juli 2020 utsett Anna Vikström som ledamot av riksdagen för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, valkrets Stockholms län. Beslutet gäller fr.o.m. den 1 augusti 2020 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.