Publicerad: 7 mars 2023

Dnr: VAL-638

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 7 mars 2023 registrerat den anmälan om deltagande i 2024 års val till Europaparlamentet som gjorts under partibeteckningen Chillpartiet.

Beslutet om registrering av anmälning om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar, således senast den 16 mars 2023.