Publicerad: 14 maj 2024

Dnr: VAL-175-2024

Kungörelse för upphävande av beslut om registrering av anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 8 maj 2024, efter partiets begäran, beslutat att upphäva det tidigare fattade beslutet om att registrera partiets anmälan om deltagande under beteckningen Partiet Vändpunkt för 2024 års val till Europaparlamentet.

Beslutet ovan om anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 23 maj 2024.